TSE- ÜRÜN BELGELENDİRME

TSE ürün belgelendirmesinin amacı, ürünlerin ilgili ürün standardına ve belgelendirme föyü şartlarına uygun olduğunu, bu uygunluğun sürekliliğini sağlayacak bir kalite yönetim sistemi uygulandığını göstermektir.

Bu belgelendirme programı, ürün belgelendirme sistemine uygun olarak; üreticinin uyguladığı Kalite yönetim sisteminin veya Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin tetkiki ile üründen alınan numuneler üzerinde muayene ve deneylerin uygunluğunu ve üretim yerinden ve/veya piyasadan alınan ürün numunelerinin deney sonuçlarının gözetimini içerir. Bu sistem ilgili belgelendirme föyünde belirtildiği durumlarda gözetim incelemelerinde piyasadan numune alınmasını içerir.

TSE ürün belgelendirmesinin amacı, ürünlerin ilgili ürün standardına ve belgelendirme föyü şartlarına uygun olduğunu, bu uygunluğun sürekliliğini sağlayacak bir kalite yönetim sistemi uygulandığını göstermektir.

EVES DANIŞMANLIK olarak firmanızın sunmuş olduğu hizmetle ilgili standart veya kriterlerin incelenmesi, atıf yapılan standart ve kriterleri de içeren bir danışmanlık hizmeti sunulması, denetim ve denetim sonrası işlemlerinizin takibi ve sonuçlandırılmasını da içeren tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.