ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001:2018 standardı işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ilgili bakanlık tarafından belirlenen yasal koşulları ön planda tutularak uygulanan bir yönetim sistemi standardıdır. Dolayısı ile uygulamalar sektörel bazda değişiklikler göstermektedir. Firmaların işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda risklerini tanımlaması, risklerin azaltılması için gerekli tedbirleri alınması, periyodik kontrollerle ve sürekli iyileştirmelerle iş kazaları ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi bu standardın esas hedefidir.

EVES DANIŞMANLIK tarafından A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı kadrosu ile gerekli adımlar atılarak firmalarımıza ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

ISO 45001 Standardının Faydaları;
• İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının resmiyet kazanması
• İş Sağlığı ve Güvenliğine sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde iş kazalarının sayısında ve etkisinde düşüş
• Güvenli bir çalışma ortamı
• Kaynakların etkin kullanımı
• Mevzuatlara uyumun sağlanması