IFS FOOD VERSİYON 7- GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI

IFS Food standardı, GFSI (Global Food Safety Initiative – Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan ve kabul görmüş ve gıda üreticilerinin denetlenmesi için oluşturulmuş bir standarttır. En önemli odak noktası, üretilen ürünün ve üretim prosesinin kalitesi ve gıda güvenliği ile yasallığının sağlanmasıdır.

IFS Food Uluslararası Gıda Standardı, üretim prosesi veya ilk paketleme aşamasında ürüne gıda güvenliği tehlikesi oluşturma durumunu tespit etmek ve tehlike gerçekleşmeden engellemek için uygulanır. Standart tüm gıda üreticileri için önem taşır, özelikle de özel markalı ürün üretimi durumu söz konusu ise müşteri şartlarının sağlanması açısından önemlidir.

IFS Food Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. Standardın çerçevesi, gıda maddesi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur ve bu konuda global tanınırlık sağlar.

IFS Food Gıda Güvenliği Standardının Faydaları

    • Standardı geçerli yasalara uyarlamak​
    • Müşteri tetkiklerinin gereksinimlerini azaltmak​
  • Bağımsız 3. taraf denetimler​ ile müşteri ve tedarikçi ayağında güven kazanmak
  • Daha fazla tetkikle toplam tetkik süresini azaltabilme​k
  • Risk bazlı yaklaşım ile uygulamada yüksek esneklik ve kolaylık sağlamak ​
  • Yüksel kaliteli ve güvenli ürünlerin üreticisi olarak iş saygınlığını arttırmak​
  • 3. taraf tetkik talep eden müşteriler ile ticaret kolaylığı ​
  • En yüksek standartlara uyumu göstermek için standardın belirlemiş kurallara uygun olarak IFS logosu ve belgesinin kullanımı