RCS SERTİFİKASI (RECYCLED CLAİM STANDARD)

RCS (Recycled Claim Standard), tedarik zinciri boyunca geri dönüştürülmüş ham maddeleri izlemek için bir gözetim zinciri standardı olarak kullanılır. Standart, OIA’nın Sürdürülebilir Çalışma Grubu’nun bir parçası olarak Malzeme İzlenebilirliği Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiştir. RCS, Content Claim Standard’ın gözetim zinciri gerekliliklerini kullanır.

RCS, nihai üründeki geri dönüşümlü malzeme varlığını ve tutarını doğrular. Bu işlem, bir üçüncü tarafın giriş ve gözetim zinciri doğrulaması ile yapılır. Ürünlerdeki geri dönüşümlü malzeme içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde bağımsız olarak değerlendirilmesini ve doğrulanmasını sağlar. RCS, şirketlerin kaliteli ürün sattıklarından ve ödediklerinin karşılığını aldıklarından emin olmasını sağlamak için işletmeler arası bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, tüketicilerle doğru ve dürüst bir iletişim sürdürmek için de kullanılır. Bunlara çırçırlama, eğirme, dokuma ve örgü, boyama ve baskı ve dikiş şirketleri de dahildir.

EVES DANIŞMANLIK tarafından tüm RCS STANDARDININ şartları tamamlanarak dokümante edilmekte, denetime hazırlamakta ve belgelendirme yapılmaktadır.