BRC FOOD V8- GIDA GÜVENLİĞİ STANDARDI

BRCGS Global Gıda Güvenliği Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. BRC Food standardının çerçevesi, gıda ve gıda katkı maddesi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur ve bu konuda global tanınırlık sağlar.

EVES DANIŞMANLIK tarafından aşağıda bulunan standarttın tüm maddeleri işletmede kurulmakta, dokümante edilmekte, saha uygulamaları yapılmakta ve denetime hazırlanmaktadır.

Kısım I – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Standardın gelişimi ve yararları ile ilgili tanıtım ve arka plan bilgileri sağlar.

Kısım II – Gereklilikler

BRC Food Sertifikasyon hakkı kazanılması için firmaların uyması gereken Standart gerekliliklerinin detaylarını içerir.

Kısım III – Denetim Protokolü

Denetim prosesi ve sertifikasyon hakkı kazanma kuralları hakkında bilgi içerir. Standart kapsamındaki farklı sertifikasyon programlarını, logo bilgilerini ve BRC Standartları Rehberi hakkındaki bilgileri detaylandırır.

Kısım IV – Yönetim ve Denetim

Standardın ve programı uygulamak üzere kayıtlı sertifikasyon firmalarının yönetimi ile ilgili yönetim ve denetim sistemini tanımlar.

 

BRC Food Standardının Faydaları

  • BRCGS Gıda Güvenliği Sisteminde HACCP ya da risk bazlı yaklaşım uygulanması
  • Ürüne bulaşma risklerinin minimize edildiği bir ürün işleme ortamı sağlanması
  • Gıda ürününün üretilmesi için gıda güvenliği standartları ve iyi üretim uygulamalarıyla uyumlu ve yasal olan detaylı spesifikasyonların hazır olmasının sağlanması
  • Tedarikçilerinin belirlenen ürünü üretmek konusunda yeterli oldukları, yasal gerekliliklere uydukları ve proses kontrolü için gereken sistemleri uyguladıklarının sağlanmasına ikna olunması
  • Ürün incelemeleri, test ve analizler için risk değerlendirmesi ile hazırlanan bir program oluşturulması ve uygulanması
  • Müşteri şikayetlerinin incelenmesi ve gerektiği şekilde harekete geçilmesi