ÇEVRE GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB) VE LİSANSI

EVES DANIŞMANLIK ekibinin uzman Çevre Mühendisleri tarafından firmanızın Geçici Faaliyet Belgesi Başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanarak yapılması sağlanır. Geçici Faaliyet Belgesi alınmasından itibaren 180 takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların hazırlanması sağlanır ve Çevre İzni veya Çevre İzin Ve Lisansına başvuru yapması sağlanır.