OCS STANDARTI (ORGANIC CONTENT STANDARD)

Organic Content Standardı’nın (OCS) amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrulayarak bu amaca ulaşır. Organik hammadde kaynağından başlayarak son ürüne kadar sertifikasyon yolu ile güçlü bir tedarik zinciri yönetimi sistemi sağlar. Akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından ürünlerde organik materyal içerik iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirme ve doğrulamasına izin verir. Kurumlar arası bir araç olarak OCS firmaların aldığı ürünlerin gerçekten organik materyal içerip içermediğini doğrulamak için kullanılabilir.

Standart, hammaddenin arazide sertifikasyonunu kapsamamaktadır. Bu, üretim proses sertifikasyonundan bağımsız olarak doğrulanacaktır. Ayrıca proses girdileri (örneğin kimyasallar), çevresel şartlar (enerji, su kullanımı gibi) sosyal konular, güvenlik konuları veya yasal uygunlukları da kapsamamaktadır. OCS’nin hedeflenen kullanıcıları; işleyiciler, üreticiler, markalar ve perakendeciler, tüccarlar, sertifikasyon kuruluşları ve organik girişimleri destekleyen organizasyonlardır.

EVES DANIŞMANLIK tarafından tüm OCS STANDARDININ şartları tamamlanarak dokümante edilmekte, denetime hazırlamakta ve belgelendirme yapılmaktadır.