GOTS (GLOBAL ORGANİC TEXTİLE STANDARD)

Sertifikasyon, organik tekstillerinizin dünya çapında ticarileştirilmesini sağlar. EVES DANIŞMANLIK tarafından saha ve doküman çalışmaları sonucu uluslararası sertifikasyon kuruluşu aracılığıyla organik sertifikasyon alıp, GOTS logosu ile birlikte organik tekstil ifadesinin görüntülenmesini sağlar. Böylece pazarlanan ürünler GOTS standardına uygun olarak incelenir ve tüm tedarik zinciri boyunca bir garanti sağlar. Firmanız GOTS Sertifikasına sahip olarak; çevre dostu üretim ve işleme süreçleri, çalışma koşullarına saygı duyulması ve iyileştirilmesi, organik tarımdan elde edilen liflerin kullanımının teşviki ve toksik ağır metaller, aromatik çözücüler vb. gibi tehlikeli girdilerin yasaklandığını garanti eder.

GOTS; elyaf, yün, kumaş, giysi ve döşemelik kumaşlardan (deri ürünler hariç) oluşan ürünler için geçerlidir.