ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000:2018 standardının açılımı “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi”dir. ISO 22000 standardı; Gıda zincirinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için gerekli şartları kapsar. ISO 22000, Codex Alimentarius Komisyonu tarafından geliştirilen HACCP sistemi prensipleri ve uygulama basamaklarını tamamlamaktadır. ISO 22000 standardı denetlenebilir şartlar aracılığıyla, HACCP planı ile öngereksinim programlarını birleştirir. Standart ISO (International Organisation for Standardization) tarafından hazırlanmış ve 2018 yılı Haziran ayında yayınlanmıştır. ISO 22000 gelişimi Uluslararası Standart Örgütü’ nün ISO/TC 34. teknik komitesi tarafından bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanları ile sağlanmış ve yayınlanmıştır.

Kimler İçin Geçerlidir?

ISO 22000 Standardının tüm şartları geneldir ve boyut ve karmaşıklığına bakılmaksızın gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlarda uygulanması amaçlanmaktadır. Gıda zincirinin bir veya daha fazla aşamasında, doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kuruluşları içermektedir. Bir gıdanın Tarladaki üreticisinden, sofraya gelene kadar tüm aşamalarındaki kurumlar bu belgeyi alabilir. Direk gıda üreticilerinin yanında perakendeciler, toptancılar, gıda ekipmanı sağlayan üreticiler, temizlik ve sanitasyon(arındırma) hizmeti veren kuruluşlar, gıda ambalajlama ya da depolama yapan işletmeler içinde uygun bir standarttır.

 

Neden gerekli?

ISO 22000 Standardı, birçok ülkedeki yasal zorunlulukları da dikkate alarak hazırlandığından üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası zincirle daha hızlı dolaşımına katkı yapan bir etkiye sahiptir.

İnsan sağlığı ve gıda güvenliğinin öne çıktığı bu dönemlerde güvenilirliği artırdığı gibi rekabet gücünü de olumlu yönde etkiler.

ISO 22000 Standardı;

  • Tüketiciyi bilinçlendirir.
  • Ürün ve hizmet kalitesini artırır, ölçülmesini sağlar.
  • Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
  • Ticaret kolaylığı sağlar.
  • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
  • Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satış riskini azaltır.
  • Üretim ve işletmelerde disiplin oluşmasını sağlar.
  • Yönetimin etkinliğini artırır.