TSE – HYB (HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

TSE HYB belgesi, müşteriye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Türk Standartları Enstitüsü, belirli hizmet faaliyetleri için ilgili standart koşulları sağlandığı taktirde belgelendirme yapar. Bu belgeye TSE HYB (Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi) denir.

EVES DANIŞMANLIK olarak firmanızın sunmuş olduğu hizmetle ilgili standart veya kriterlerin incelenmesi, atıf yapılan standart ve kriterleri de içeren bir danışmanlık hizmeti sunulması, denetim ve denetim sonrası işlemlerinizin takibi ve sonuçlandırılmasını da içeren tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.