HACCP SİSTEMİ

HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir. TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalıdır. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsar. HACCP sistemi kuruluşların, gıda güvenliğini etkileyen tehlikelerin analizine; gıda üretim sürecinde kritik kontrol noktalarında kritik kontrol limitlerinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanmasına odaklanmalarını sağlamaktadır.

EVES DANIŞMANLIK olarak firmanızda HACCP Sisteminin kurulması için;

1- Tehlike analizinin yapılması,
2- Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
3- Kritik limitlerin oluşturulması, Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
4- Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
5- Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi, 
6- Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon
sisteminin oluşturulması çalışmaları yapılacaktır.