GRS STANDARTI (GLOBAL RECYCLED STANDARD)

Global Recycle Standardı (GRS), 2008 yılında Control Union tarafından geliştirilmiş olup daha sonra 2011 yılında Textile Exchange’e devredilmiştir. Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir.

Standardın, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

EVES DANIŞMANLIK
tarafından tüm GRS STANDARDININ şartları tamamlanarak dokümante edilmekte, denetime hazırlamakta ve belgelendirme yapmaktadır.