ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Bu Standard bir kuruluş için, bir enerji yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli şartları belirtir ki, bu kuruluşa enerji performansı, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketimi için sistematik bir yaklaşım sağlar. Bu Standard, ölçüm, dokümantasyon ve raporlama dahil, enerji kullanımı ve tüketimi, tasarım ve ekipmanların, sistemlerin, süreçlerin ve enerji performansına etkili personellerin tedariki için şartları belirtir.

Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları;
• Enerji politikasının resmiyet kazanması
• Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş
• Çevrenin korunması
• Kaynakların etkin kullanımı
• Sera gazı emisyonunun azaltılması
• Mevzuatlara uyumun sağlanması

EVES DANIŞMANLIK bu standardın uygulanmasında, Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al – (PUKÖ) olarak bilinen metodolojiye ve enerji yönetiminin kuruluş içi günlük uygulamalarına dayandırır.

PUKÖ, kısaca aşağıdaki şekilde ifade edilir:
Planla: Enerji performansının iyileştirmesi için fırsatları sonuç verir ve kuruluşun enerji politikasına uygun biçimde, gereken enerji gözden geçirmesini gerçekleştir ve enerji temeli, enerji performans göstergeleri (EPG), hedefleri, amaçları ve faaliyet planlarını oluştur.

Uygula: Enerji yönetim faaliyet planlarını uygula.

Kontrol et: Enerji politikasına ve hedeflerine uygun enerji performansını belirleyen operasyonların anahtar karakteristiklerini ve süreçlerini tanımla, izleme ve ölçme ve sonuçları raporla.

Önlem al: Enerji performansının ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için önlem alınması.